Pokretanje poslovne djelatnosti u Njemačkoj/ osnivanje trgovačkog društva u Njemačkoj

Prije svega podupiremo njemačke tvrtke s ulaganjima u Hrvatsku i hrvatske tvrtke s njihovim ulaganjima u Njemačkoj.

Spremni smo vas pratiti na samim počecima pokretanja poslovne djelatnosti u Njemačkoj. Posebno iscrpno savjetovat ćemo vas pri odabiru podobnog oblika organizacije društva za koju su nadasve odlučujući kriteriji prava trgovačkih društava i poreznog prava.

Kod osnivanja trgovačkog društva u Njemačkoj izradit ćemo društveni ugovor kao i svu dokumentaciju potrebnu za osnivanje društva te ćemo iste uskladiti s javnim bilježnikom.

Pružit ćemo vam podršku također i u vašim projektima u Njemačkoj pri sljedećim aspektima internacionalizacije:

  • porez na dodanu vrijednost kod prekograničnih isporuka roba i usluga između Njemačke i Hrvatske
  • minimiziranje opterećenja poreza po odbitku na dividende/licence/kamate iz Njemačke
  • sustavi transfernih cijena i dokumentacije o transfernim cijenama
  • izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i prekogranična optimizacija poreza
  • međudržavni postupci međusobnog sporazumijevanja i APA (Advanced Pricing Agreements – sporazumi o metodologiji transfernih cijena)
  • izbjegavanje izlaznog i dodatnog oporezivanja.

Savjetovanje kod već postojećih poslovnih jedinica / društava kćeri u Njemačkoj, odnosno prilikom kupnje postojećeg trgovačkog društva u Njemačkoj

Brinemo za naše klijente ne samo na njihovim počecima u Njemačkoj, već ih savjetujemo i nakon toga u svakodnevnim izazovima u njihovim postojećim društvima. Pružit ćemo Vam potrebnu podršku također i kod obimnijih prilagodbi, kao na primjer kod pretvorbe društva. Ulazak vašeg društva u Njemačku mogao bi se odviti i kupnjom nekog postojećeg njemačkog društva.

Kupnja društva/ procjena društva u Njemačkoj

Od pripreme i provedbe “due dilligence” ispitivanja, preko vođenja pregovora, do same provedbe kupnje društva, svakodobno smo vam na raspolaganju. Sve dokumente i ugovore spremni smo na zahtjev sastaviti dvojezično. Osim toga savjetovat ćemo vas i kod konkretne procjene društva koje se namjerava kupiti. Savjetovat ćemo vas o pronalaženju vrijednosti te pratiti i prije samih transakcija.

Pretvorba društava u Njemačkoj

U određenim situacijama, prilagodbe postojećeg su neizbježne. Poznata nam je takva situacija iz naše svakodnevne savjetodavne prakse tako da i za vaše postojeće društvo u Njemačkoj, zahvaljujući našem znanju i iskustvu, možemo za vas postići optimalna rješenja:

  • analiza i usporedba poreznog opterećenja
  • izmjene i prilagodbe organizacijske strukture bez poreznog učinka
  • strategije korištenja gubitka
  • izrada sukcesije ili prodaje društava.

Naplata tražbina i postupak prisilne naplate u Njemačkoj

Brinuti ćemo se o naplati vaših tražbina u Njemačkoj, ali također i o ovrsi hrvatskih pravnih osnova protiv njemačke imovine dužnika.

Zastupanje u arbitražnom postupku

Često se kod prekograničnih pravnih odnosa stranke dogovaraju o nadležnosti arbitražnog suda uz isključenje redovnih sudova. Prednost takvog dogovora je da se eventualna neslaganja mogu riješiti povjerljivo. Osim toga, u većini slučajeve arbitražne odluke mogu se u inozemstvu provesti puno jednostavnije od odluka redovnih sudova.

Tu je prije svega presudno da je strankama poznato značenje i posljedice kada se odluče za arbitražni sud. Pored toga treba voditi računa i o tome da arbitražne klauzule budu sastavljene pažljivo kako bi osigurale provedbu arbitražnog postupka na željenom jeziku, željenom mjestu, te osobito uz poštivanje željenog arbitražnog pravilnika.

Odvjetnik dr. Domić angažira se kao punomoćnik prije svega u arbitražnim postupcima u međunarodnim sporovima u predmetima trgovačkog prava i prava trgovačkih društava. Također je imenovan za arbitra u arbitražnim postupcima.

Kako vam možemo pomoći? Samo nam pošaljite e-mail ili nas nazovite.